Mesto Ružomberok
Eco Invest
Mestské lesy Ružomberok
Vodárenská spoločnosť Ružomberok
Technické služby Ružomberok

Program zápasov:

Program zápasov CEWL: